Βιογραφικό.

Από το έτος 2006 που ορκίστηκα Δικηγόρος, άσκησα μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, συνεργαζόμενος με έμπειρους νομικούς. Στα πλαίσια αυτά, ασχολήθηκα κυρίως με υποθέσεις αστικού, εμπορικού, εργατικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου. Από το Νοέμβριο του έτους 2009 διατηρώ δικηγορικό γραφείο, έχοντας την πλήρη ευθύνη χειρισμού των υποθέσεων των εντολέων μου σε δικαστικό επίπεδο (μελέτη δικογραφίας, σύνταξη δικογράφων, προετοιμασία φακέλου, παράσταση στο δικαστήριο), σε εξωδικαστικό επίπεδο (μελέτη συμβάσεων, σύνταξη συμφωνητικών, παροχή νομικών συμβουλών) και σε διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών (συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, σύνταξη συμφωνητικών συμβιβασμού). Απο το έτος 2013 είμαι διαμεσολαβητής διαπιστευμένος απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με συμμετοχή σε διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών εμπορικού, οικοεγενειακού και λοιπών αντικειμένων.

Εκπαίδευση
& Διακρίσεις

2000-2004

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Μέσος Όρος: 6.783, «Λίαν Καλώς»

2010-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ,

Μέσος όρος 7.79, «Λίαν Καλώς». Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Ο θεσμός της ναυτικής διαμεσολάβησης κατά το ελληνικό δίκαιο», Βαθμολογία: 9.

2013

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πιστοποιητικό διαπιστευμένου διαμεσολαβητή

2020

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣHΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ "Πατρέας"

Προχωρημένες Τεχνικές Διαμεσολάβησης.

Επαγγελματική εμπειρία

10/2011 - σήμερα

Δικηγόρος παρ’ εφέταις μέχρι 3/2017 και εν συνεχεία παρ’ Αρείω Πάγω, ασχολούμενος με υποθέσεις αστικού, εμπορικού, εργατικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου.

01/2007 - 10/2011

Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις, ασχοληθείς με υποθέσεις αστικού, εμπορικού, εργατικού και διοικητικού δικαίου

02/2005 - 12/2006

Ασκούμενος δικηγόρος στο δικηγόρο Πατρών Νικόλαο Φερμελή (παρ’ Αρείω Πάγω).

Νομικός σύμβουλος σε:

Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Αχαΐας «Ο ΦΑΡΟΣ», Σύλλογο Πατρών «ΕΡΜΗΣ»

Ποινικά και Πολιτικά Εφετεία και Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια.:

Μ.Ο.Δ., Ποινικό Εφετείο Κακουργημάτων, Πολιτικό Εφετείο, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Πολυμελές & Μονομελές Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας